onsdag 24. oktober 2012

Abrahams barn


Eg har vore på teater i kveld.
Ei stille framsyning av Abraham si historie
med brillene til tre religionar.
Eg tek hatten av for Svein Tindberg
som losa oss gjennom historiene 
frå bøkene til jødane, muslimane og oss kristne.
Fortalt på ein måte som gjer at vi må undre oss,
over alt vi har felles
og alt vi har forskjellig.
Fortalt på ein måte som gjer at vi må sjå litt
på kven vi sjølve er
i den store samanhengen.
Fortalt på ein måte som berører oss,
engasjerer og frustrerer.
Fortalt på ein måte som innbyd til dialog, 
og som på ein forunderleg sterkt vis
viser mennesket
som truande vesen.
Fortalt på ein måte som utfordrar oss
til å gå i møte med det ukjente
og gjere det til noko kjent.

Ein mann, ein stol, nokre videomontasjer
og ei veske full av bøker.
Det var det som skulle til 
for å fortelje historia om Abraham sine born,
ei historie vel verd å høyre frå tre ulike vinklar.

Foto: RiksteateretIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar