tirsdag 4. januar 2011

Ord

Har du tenkt på kor viktige orda dine er?

Det har eg gått og tenkt på den siste tida. Ord har makt. Dei kan rive ned, øydelegge og knuse andre menneske. Eller dei kan styrke, trøste og løfte menneske opp. Dei kan bygge relasjonar, eller ødelegge dei. Skape trygghet eller frykt. Spre glede eller sorg. Orda kan vere med på å skape livsløgner, som om dei får ligge der lenge nok, kan bli til sanning. Eller dei kan fortelle sanninga - og sette fri!
Og det skal som regel ikkje så mykje til...

Det er ikkje alltid like lett å få ting rett ut..
Det er nesten litt ironisk at eg skriv dette, for alle som kjenner meg veit at eg snakkar altfor ofte før eg tenker. Men det er kanskje difor eg kan skrive det. Eg har sett kva orda mine kan gjere med andre, både på godt og vondt. Eg har sett og kjent på smerten eg har påført andre med å komme med ein spøk som stakk så utrulig mykje djupare enn eg hadde trudd, og eg har sett gleda når eg har truffe med eit kompliment som berre datt ut. Eg har fått erfare at løgna vart sanning. Noko som var "uskuldig" moro for andre, vart alvor for meg. Og eg har fått kjenne på kva det har betydd når nokon har sett meg fri med sanning.

Av og til passar orda, av og til...ikkje heilt..

Eg har som nyttårsforsett å bruke orda mine på ein best mulig måte. Eg ynskjer å gje andre håp, glede, mot, latter, trøst, lindring, omsorg og kjærleik - ja, gode ting.

Er du med?

1 kommentar:

  1. kjære Ordkunstnar - JA!!!!!! eg er med!
    Eg er RIK som har deg i mitt nærver! TAKK!

    SvarSlett