tirsdag 18. juni 2013

Liv sin lærdom

Livet har stadig noko å lære oss. Etter å ha tenkt litt på dette har eg lyst å dele 10 ting eg har lært gjennom mine år på jorda:

1. Å stå midt på dolokket og legge all vekta på ein fot er ingen god ide.
2. Å lyge for å skåne nokon for ei smertefull sanning fører ofte til endå større smerte. Ærlighet varer alltid lengst.
3. Det er bedre å kunne stå for det du meiner, enn å ha dei mest populære meiningane.
4. Det er mykje intoleranse i å påstå at andre er intolerante når dei meinar noko som ikkje er i trå med  det fleirtalet har bestemt er rett.
5. Kattar likar ikkje å støvsuge.
6. Nokre gonger er det faktisk klokt å halde kjeft. (særleg når mamma brukar alle namna mine)
7. Draumar kan faktisk bli virkelige.
8. Det kan bli for mykje bamsemums - men aldri for mykje kjærleik.
9. Livet har alltid fleire gleder enn sorger, du må berre telle dei små tinga.
10. Ei hand som gir blir aldri tom.Det er ikkje dei store tinga, ingen revolusjonerande greier, berre heilt enkle, erfaringsbaserte fakta.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar